Nová busta, pamätná tabuľa a minigaléria pre Milana Laluhu

Dolná Mičiná – Ešte v októbri 2017 si obyvatelia Dolnej Mičinej uctili pamiatku ich veľkého mičinčana akademického maliara Milana Laluhu. 21.10.2017 bola odhalená pamätná tabuľa a busta a tiež otvorená minigaléria dnes už nežijúceho umelca svetového formátu v priestoroch obecného úradu v Dolnej Mičinej.

Na akte otvorenia minigalérie sa zúčastnili vzácny hostia. Dcéra Andrea, syn Martin, brat Ivan Laluhovci v priateľskej rodinnej atmosfére vzdali úctu a poctu umelcovi spoločne so zástupcami obce, umelcovi, ktorý obec Dolnú Mičinú nazval svojim domovom.

 • „JA INDE LEN  PREBÝVAM, ALE TELOM AJ DUŠOU SOM STÁLE V DOLNEJ MIČINEJ“
 • „TAK SOM MAL TÚ DEDINU RÁD, TAK SOM JU CHCEL ZVEČNIŤ, POMAĽOVAŤ, TAK SOM SI JU CHCEL PRE SEBA VNÚTORNE DOSLOVA PRIKLINCOVAŤ.“
 • „BOL SOM V PARÍŽI, BENÁTKACH A AJ V INÝCH KÚTOCH SVETA. VŠADE JE PEKNE, ALE UŽ NA DRUHÝ DEŇ BY SOM BOL NAJRADŠEJ SEDEL NA MOJEJ STRÁNIČKE NAD ŠKOLOU V MIČINEJ A MAĽOVAL.“
  Milan Laluha o sebe a Mičinej

 

 • STARÉ DOMY, DVORY A ŤAŽKO PRACUJÚCI ĽUDIA, MIČINSKÉ KOPCE A VŔŠKY TO BOL MILANOV ATELIÉR. KRESLIL OD RÁNA DO VEČERA MOTÍVY Z DOLNEJ MIČINEJ A TAK VYVIEZOL OBRAZ MALEJ DEDINKY ZO STREDNÉHO SLOVENSKA DO CELÉHO SVETA.“
  Ivan Laluha o bratovi

 

 • „KTO MAL TÚ ČESŤ BYŤ  S MILANOM ASPOŇ CHVÍĽU, DEBATOVAŤ SA S NÍM, POZOROVAŤ  HO PRI TVORBE, DEBATÁCH V SÚKROMÍ, ALEBO AJ V NAŠEJ DEDINE, OSTANE STRETNUTIE S TÝMTO VEĽKÝM ČLOVEKOM V SPOMIENKACH A DUŠI PO CELÝ ŽIVOT AKO NEZABUDUTEĽNÝ ZÁŽITOK.“
 • TOUTO CESTOU SA CHCEM POĎAKOVAŤ VŠETKÝM, KTORÍ SI PRIŠLI UCTIŤ TOHTO VEĽKÉHO ČLOVEKA – AKADEMICKÉHO MALIARA, JEDNÉHO ZO ZAKLADATEĽOV SKUPINY MIKULÁŠA GALANDU, MILANA LALUHU PRI PRILEŽITOSTI SPOMIENKY NA TOHTO VEĽKÉHO MIČINČANA. ĎALEJ CHCEM POĎAKOVAŤ AJ MOJIM MIČINČANOM, KTORÍ SA PODIEĽALI NA ÚSPEŠNEJ AKCII, POSLANCOM A TÍMU PRACOVNÍČOK NA OBECNOM ÚRADE, VEĽKÁ VĎAKA ZA POMOC JURAJOVI SLOTOVI A JANKOVI MESÍKOVI.

  Oto Hudec – starosta obce, spomienka na majstra Laluhu

 

(alb) podľa dolnamicina.sk
Foto: dolnamicina.sk