PANSKÝM DIELOM 03/2015

PANSKÝM DIELOM 03/2015

PD_0315_uvodna_01

• 03 VYDANIE  /  marec/apríl 2015  /  2 ročník

OBSAH VYDANIA:

• Chladiace potrubie má inú trasu ako je v mapách
• INFO SERVIS: Dráma v domci pod hradom
Budeme tankovať bližšie?
Pre milovníkov držiek
Možno raz dôjde aj na kamióny… možno!
• História: Tajomstvá prastarých ciest v okolí
Svojrázna osobnosť s nemenným názorom i rukopisom
Výtvarníčka – Jarmila Filadelfiová
Krížová cesta je po rokoch opäť na Hôrke
• Komentáreň: Nie je starosta ako starosta
Starobylá maliarska technika antiky očarila mnohých
Ľupčiansky Veľkonočný turnaj futbalových prípraviek…

PLUS INZERCIA…