PANSKÝM DIELOM 12/2016

PD_122016_titulka12 VYDANIE  /  jún 2016  /  3 ročník

OBSAH VYDANIA:

• Bieda alebo stúpajúca kvalita? Posúďte sami…
SPRAVODAJSTVO:
Rastie na vašom burina? Čakajte kontroly a sankcie
Plánujete nákupy v Poľsku? Urobte tak ešte v júni
Ďalšie prideľovanie dotácií (Zelená domácnostiam je za dverami)
Spojenými silami realizujú to, čo ich baví – hudbu
Včely – ohrozené dedičstvo našich predkov

• PR: Na 200 kilometrovú ,,magickú jazdu“ môže prísť každý
Turisticko-náučný chodník Hiadeľ

PLUS INZERCIA…