PANSKÝM DIELOM 13/2016

PD_132016_titilka_web

13 VYDANIE  /  november 2016  /  3 ročník

OBSAH VYDANIA:

• Pomôžeme spolu mladým Partizáncom?
 SPRAVODAJSTVO:
Ktoré čísla dôchodcov potešia a ktoré zarmútia…
Elektráreň v Šalkovej – problémový príklad
Prihlásia vás neskôr – máte poriadny problém
Ožijú krásne budovy niekdajších kúpeľov?
Môžete komín čistiť svojpomocne alebo vám hrozí pokuta?
Dve desiatky malých včelých gazdov už skutočne gazdujú
Požiar v rómskej osade
Stihnú v Podkoniciach dokočiť cestu včas?
FUTBAL PO JESENNEJ ČASTI
PLUS INZERCIA…