Rozdelené spomienky v Múzeu SNP

Banská Bystrica – V banskobystrickom Múzeu SNP otvorili dnes multimediálnu výstavu nazvanú Rozdelené spomienky. Michaela Bučeková z oddelenia marketingu Múzea SNP o tom informovala TASR. Výstava prináša príbehy pamätníkov hlavne nemeckej menšiny v bývalom Československu.

Udalosti príbehov sa odohrávajú v spomienkach ľudí od obdobia pred druhou svetovou vojnou, počas druhej svetovej vojny, v povojnovom období a voľne prechádzajú až po súčasnosť. Krátke filmy obsahujú výpovede a spomienky 37 pamätníkov a ide o rakúsko-česko-slovenský projekt Spájame rozdelené spomienky, ktorý vedie Občianske združenie Antikomplex.sk.

“Pred vojnou žilo na Slovensku až 150.000 Nemcov, ktorí tu bývali stáročia a inú vlasť nepoznali. Po vojne však museli slovenskí Nemci z Československa odísť. Rovnako ako ich vrstovníci z českých Sudet. Zostala ich hŕstka a svoju reč a kultúru museli desaťročia držať v ústraní. Nacistický útlak Čechov a Slovákov kontra trauma Nemcov, aj o tom je výstava Rozdelené spomienky. Filmy divákov vtiahnu do mozaiky strednej Európy očami pamätníkov, ktorí ešte dnes žijú medzi nami,” dodala pani Michaela Bučeková.

Výstava potrvá v Múzeu SNP v Banskej Bystrici do konca februára 2018.

(alb) podľa teraz.sk
Ilustračné foto: Internet