Nové: Autobusová stanica v Banskej Bystrici je v prevádzke so zmluvou na 10 rokov

Autobusová stanica v Banskej Bystrici je v prevádzke so zmluvou na 10 rokov

Banská Bystrica (01.02.2018) – Primátor Ján Nosko dnes vystúpil na novej autobusovej stanici z autobusu MHD č. 20 a na tlačovom brífingu povedal: „Som rád, že môžem dnes byť na fungujúcej autobusovej stanici spolu s ďalšími cestujúcimi. V utorok 30. januára 2018 bola v Brne podpísaná 10 – ročná nájomná zmluva medzi  Primum s.r.o. a Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica a tým je zabezpečená prevádzka autobusovej stanice na ďalšie obdobie.“ 

Primátor tiež vo svojom príhovore vyvrátil informáciu o tom, že by mesto odstúpilo od budúcej kúpnej zmluvy. Nebolo to totiž odstúpenie od zmluvy, ale bola to priamo vzájomná dohoda bez ďalších sankcií medzi majiteľom autobusovej stanice firmou Primum s.r.o. a Mestom Banská Bystrica. Ako ďalej primátor uviedol: “Mesto v závere minulého roka dostalo od spoločnosti Primum s.r.o. nový návrh, v ktorom išlo o zmenu pomerov pri hlasovacích právach v súvislosti s novými vlastníckymi vzťahmi v rámci komplexu Terminal v pomere 2:1 v prospech vlastníka obchodnej časti, hoci pôvodne to bolo 1:1. My sme tento návrh analyzovali a z dlhodobého hľadiska sme ho vyhodnotili ako neprimeraný pre mesto, zaťažujúci nás v budúcnosti možnými novými nákladmi, s ktorými sme nepočítali.“ Preto vznikla dohoda v tom, že spoločnosť Primum s.r.o. ostane majiteľom celého objektu Vlak-Bus-Shopping Terminal, ale zabezpečí chod autobusovej stanice formou prenájmu tejto stanice profesionálnej dopravnej spoločnosti. O prenájom sa snažil aj dočasný prevádzkovateľ Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a keďže je Mesto Banská Bystrica jedným z akcionárov tejto spoločnosti, po vzájomnej komunikácii s oboma partnermi prišla nakoniec dohoda a podpis dlhodobej nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná v Brne, deň pred ukončením dočasného nájmu.

 Novú autobusovú stanicu v Banskej Bystrici nezatvoria

Banská Bystrica (30.01.2018) – V Banskej Bystrici sa objavili cez víkend (27. – 28.01.2018) lživé letáky o zatvorení novej autobusovej stanice, proti ktorým chce mesto vyvodiť právne kroky. Text na letákoch totiž naberá dojem, že tieto klamlivé informácie poskytuje obyvateľom priamo primátor.

Primátor Ján Nosko sa od tejto aktivity priamo dištancoval prostredníctvom sociálnej siete a potvrdil informáciu, že autobusovú stanicu nikto nezatvorí. Ako primátor priamo napísal: “Nie je žiadny dôvod na paniku. Všetky služby novej autobusky môžete využívať aj od 1. februára. Pôjdem sa previezť autobusom aj ja. Vidíme sa.”

Zatvorenie autobusovej stanice v Banskej Bystrici

Banská Bystrica (27.01.2018) – Vo viacerých médiách na Slovensku prebehla v posledných dňoch aktuálna téma uzavretia novej autobusovej stanice v Banskej Bystrici. Zhrňme si teda spoločne, o čo tu vlastne ide.

Mesto Banská Bystrica sa zmluvou o budúcej kúpnej zmluve zaviazalo, že odkúpi dopravnú časť novej autobusovej stanice Vlak-Bus-Shopping Terminal. Primátor Banskej Bystrice Ján Nosko v piatok 26.01.2018 informoval o tom, že mesto túto zmluvu ukončilo po vzájomnej dohode s investorom, spoločnosťou Primum. Investor však obratom pohrozil, že pokiaľ sa neobjaví nový prevádzkovateľ a ak Dopravný podnik mesta Banská Bystrica zmluvu nepredĺži (tá je totiž platná do konca januára 2018), autobusová stanica bude od 01.02.2018 uzatvorená. Podľa primátora Jána Noska, ktorý obe spoločnosti kontaktoval, však rokovania s novým prevádzkovateľom stále intenzívne prebiehajú. Opätovne zdôrazňujeme, že mesto by sa nevzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti stanice bude v plnej miere zabezpečená,” reagovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, ktorú oslovila TASR. Zmluvný vzťah medzi investorom a mestom sa ukončil bez akýchkoľvek sankcií oboch zmluvných strán koncom novembra 2017 a tým sa aj mesto vzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ktorej výstavbu priamo iniciovalo. Podľa investora, spoločnosti Primum, je však nelogické, aby mesto, ktoré poslancami mestského zastupiteľstva odkúpenie tejto časti stanice priamo schválili a má na odkúpenie aj schválené prostriedky od komerčnej banky, tak neurobilo. Spoločnosť Primum, keďže v oblasti dopravy nepodniká, nemôže autobusovú stanicu priamo prevádzkovať a preto v súčastnosti hľadá vhodného prevádzkovateľa stanice. Ak sa tak v blízkej budúcnosti nestane, je možné, že od 01.02.2018 bude nová autobusová stanica v Banskej Bystrici uzatvorená. Dozvedáme sa z vyhlásenia spoločnosti Primum. Primátor Ján Nosko je však presvedčený o tom, že medzi investorom a novým prevádzkovateľom autobusovej stanice prebehnú rokovania s úspešným koncom a nakoniec bude chod stanice zabezpečený v takom rozsahu, ako to požaduje mesto.

(alb) podľa teraz.sk a bystricoviny,sk
Ilustračné foto: Internet