KONTAKT

——————————————————————————————————-
ADRESA REDAKCIE

Marian Horváth – ALBBERTpremus
Námestie SNP 110, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 37 594 389
——————————————————————————————————-
tel.: 0903 049 073
e-mail: redakcia@bbinfo.sk